Yönetim Kurulu

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih USLU

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Alperen ŞAHİNOĞLU

Üye

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

Üye

Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turan YAMAN