Yönetim Kurulu

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu

Müdür Vekili

Doç. Dr. Hüseyin GÜN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem YALÇINÇIRAY

Üye

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

Üye

Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY