Yönetim Kurulu

Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN
Müdür V.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih USLU
Müdür Yardımcısı

 

 

Dr.Öğretim Üyesi Faruk BULUT

Müdür Yardımcısı

 

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN
Üye

Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turan YAMAN
Üye