Müfredat Programları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezli)

1.       DÖNEM

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ISG521

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

6

ISG514

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve Mevzuat

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

ISG593

Seminer

0

0

0

6

TOPLAM

12

0

12

30

 

2.       DÖNEM

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ISG517

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

0

0

0

6

TOPLAM

12

0

12

30

 

3.       DÖNEM

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ISG 591

YÜKSEK LİSANS TEZİ

0

0

0

30

TOPLAM

0

0

0

30

 

4.       DÖNEM

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ISG 591

YÜKSEK LİSANS TEZİ

0

0

0

30

TOPLAM

0

0

0

30

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

1.       DÖNEM

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ISG521

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

6

ISG514

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve Mevzuat

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

TOPLAM

15

0

15

30

 

2.       DÖNEM

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ISG517

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

XXX

Alan Seçmeli Ders

0

0

0

6

TOPLAM

12

0

12

30

 

3.       DÖNEM

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ISG 595

PROJE

0

0

0

30

TOPLAM

0

0

0

30

Seçmeli Dersler

 

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

ISG502

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

3

0

3

6

ISG503

Acil Durum Yönetimi

3

0

3

6

ISG504

Makina Ekipman

3

0

3

6

ISG507

Örgütsel Davranış ve Çalışma Psikolojisi

3

0

3

6

ISG508

İşbilim

3

0

3

6

ISG509

İş Yerlerinde Elektrik Güvenliği

3

0

3

6

ISG510

Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve Risk Değerlendirmesi

3

0

3

6

ISG511

Yangın Önleme Teknolojileri ve Güvenlik Yöntemleri

3

0

3

6

ISG512

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Mühendislik Uygulamaları

3

0

3

6

ISG513

Enerji Tesis ve Sistemlerinde İş Güvenliği

3

0

3

6

ISG515

Endüstriyel Hijyen, Toksikoloji ve Gıda Güvenliği

3

0

3

6

ISG516

İnsan Faktörleri Mühendisliği

3

0

3

6

ISG518

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

ISG519

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Metotları ve Ergonomi

3

0

3

6

ISG520

Yangından Korunma ve Afet Yönetimi

3

0

3

6

ISG522

Değişim Yönetimi

3

0

3

6

ISG523

Çeşitli sektörlerde İSG

3

0

3

6

ISG524

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bilgisayar Uygulamaları

3

0

3

6

ISG525

Kararların Modellenmesi ve Analizi

3

0

3

6

ISG526

Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri

3

0

3

6

ISG527

Olasılık ve İstatistik

3

0

3

6

ISG528

Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi

3

0

3

6

ISG530

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

3

0

3

6