Enstitü Kurulu

Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu

Müdür Vekili

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih USLU

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Alperen ŞAHİNOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Haldun TURAN