Enstitü Kurulu

Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu

Müdür Vekili

Doç. Dr. Hüseyin GÜN

Müdür Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi Özlem YALÇINÇIRAY

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Haldun TURAN