Müdürün MesajıDeğerli Lisansüstü Aday Öğrencileri,

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-2018 güz yarıyılında Silivri ve Haliç'teki kampüslerimizde Eğitim Öğretime başlamıştır. Bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı’na bağlı 3 adet Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Enstitü; latince Institutum kelimesinden türetilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda, Üniversite Enstitüleri benzer bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma/geliştirme yapan yükseköğretim birimi şeklinde tanımlanmıştır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü ilgilendiren Eğitim-Öğretim, Araştırma Geliştirme(AR-GE)’nin Desteklenmesi ile Kurumsal Yapının Desteklenmesi sorumluluk alanlarıyla ilgili ana stratejiler tespit edilmiştir ve buna göre eğitim – öğretim yapılmaktadır.

İnsanlığın bugün ulaştığı bilgi ve teknoloji düzeyi, büyük oranda üniversiteler bünyesinde yapılan araştırmalar ve bunlara harcanan kaynakların sonucudur. Bilim, birçok farklı alandan bilim insanın interdisipliner bir çabayla yıllarca uğraşarak ortaya koydukları bilgi birikiminin bir araya gelmesiyle ilerleyen profesyonel bir disiplin haline gelmiştir.

İsac Newton’ın yerçekimi kanunu, Albert Einstein’ın görecelik kuramı ve Alan Turing’in günümüz bilgisayarlarının geliştirilmesini sağlayan çabaları ve benzeri diğer bilim insanlarının çalışmaları, bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi yüz yıllar sonra insanlığa büyük faydalar sağlayan disiplinlere dönüşmüştür. Bu tür ileri hedefler ve kıymetli akademik çalışmalar ile hem ulusal hem de uluslararası nitelikli bilimsel çalışmalar için sizleri aramızda görmekten kıvanç, mutluluk duyarız.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Osman ÇAKMAK

Designneuro