İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı


İstanbul Rumeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri Tezli Programda 4 (Dört) Dönem eğitimleri sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

 

PROGRAMIN AMACI

6331 sayılı İSG kanunuyla birlikte, tüm işletmelere iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle, ülkemizde yetişmiş eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Günümüzde sanayileşme ve artan nüfus ile birlikte hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları artış göstermiş ve ülkemizde sayısı tam olarak kayıt altına alınamamakla birlikte dikkat çekici rakamlara ulaşmıştır.

Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri inşaat, taşımacılık ve madencilik sektörlerinde ölümlü iş kazası oranının diğer sektörlerden yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Sadece ülkemizde değil dünyada da sağlık ve güvenlik konusundaki rakamlar pek de iç açıcı değildir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün rakamlarla ifade ettiği iş kazası ve ölümler dikkate alındığında işletmelerde güvenlik ve sağlık kültürünün oluşturulması ve tüm risklerin ortadan kaldırılabilmesi adına çalışacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının” görevlendirilmesi yasal bir düzenleme ile zorunluluk haline getirilmiştir. Programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenen öğrenci eğitimidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden, mesleki etik kurallara uygun davranan, risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bilgi, beceri ve yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” yetiştirmektir.

 

Kimler Başvurabilir

  • Mühendislik Fakülteleri Mezunları
  • Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları
  • Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları
  • Lisans mezunu olup aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı okuyacak olanlar ve mezun olanlar 

    İstihdam Olanakları


İş Sağlığı ve Güvenliği  yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin 8/(1)-b-2 maddesine göre B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan  başvurma hakkı kazanmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlere büyük bir iş imkanı ve zaman kazanımı sağlamaktadır.

Designneuro